Duurzaamheid & certificering

Préserver notre environnement

Gerbera is een prachtig product. Maar het is ook een luxe-artikel. We zijn ons hiervan bewust en proberen bij onze bedrijfsvoering steeds na te denken over hoe we de invloed op onze leefomgeving kunnen beperken.

Biologische bestrijding van ziekten en plagen

Wie bloemen of planten teelt ontkomt niet aan gewasbescherming. Wij proberen schadelijke insecten zoveel mogelijk biologisch te bestrijden. Dit doen we door bijna wekelijks nuttige insecten uit te zetten in onze kassen. We zetten onder andere natuurlijke vijanden uit tegen mineervlieg, witte vlieg, spintmijt, trips en rupsen. Op deze manier blijven de ziekten en plagen een stuk beter onder controle dan door chemische bestrijding. Bovendien is deze manier toekomstbestendig! Tegen natuurlijke vijanden treedt geen resistentie op en uiteraard is deze manier van bestrijden beter voor mens, dier en milieu. Wanneer we toch met chemische middelen moeten ingrijpen, doen we dit met middelen die zacht zijn voor de biologische bestrijders. Die willen we graag in leven houden!

Energie

De teelt van onze gerbera’s kost energie. De planten hebben vooral in de donkere maanden warmte en licht nodig. De stroom voor onze belichting produceren we zelf. Daarbij ontstaat ook warmte. Wanneer we die warmte overdag niet nodig hebben, slaan we hem op en gebruiken hem ’s nachts. Verder komt bij de stroomproductie ook CO2 vrij. Deze CO2 wordt gezuiverd en de kas ingestuurd. De plant maakt van deze CO2 (en water) suikers en zuurstof.

Hergebruik water

Elke dag krijgen onze gerberaplanten meerdere keren water en meststoffen. Soms wel meer dan 10 keer per dag. De plant gebruikt niet al het water dat we aanbieden. Ongeveer de helft stroomt via de draingoten terug naar onze waterruimte. Daar wordt dit ‘drainwater’ door middel van UV-straling ontsmet. Vervolgens worden er opnieuw meststoffen toegevoegd. De volgende dag gaat dit water weer naar de planten, waarna het hele proces van voren af aan begint. Op deze manier recirculeren we al ons water, zodat het milieu niet wordt belast door de uitstoot van meststoffen.

Afval

Op het bedrijf scheiden we ons afval in verschillende afvalstromen: groenafval, papier en karton, kunststoffen en restafval.

Certificering Kwekerij Esmeralda

La pépinière Esmeralda participe au MPS (Milieu Programma Sierteelt ou « Programme Environnemental en Floriculture ») et nous sommes certifiés MPS-A depuis des années.

MPS-Groep biedt een totaalpakket aan om kwaliteit en duurzaamheid transparant te maken, te meten en te bewijzen.